tayseb 1 1

TAYSEB’in işletmesi 2030’a kadar Toros’un
Toros Tarım ile Ticaret Bakanlığı arasında varılan anlaşma ile Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin 2020 yılında bitecek olan işletme süresi 2030 yılına kadar uzatıldı. Serbest bölgenin gelecek yıllarda kimya ve petrokimya alanında önemli bir sanayi ve ihracat merkezi olması bekleniyor.

* * *

1990 yılında Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin (TAYSEB) kurulup işletilmesini Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde üstlenen Toros Tarım’ın sözleşmesi Ticaret Bakanlığı tarafından 2030 yılına kadar uzatıldı. Bu süre içinde bakanlığın talep ettiği yatırımların yanında, bölgenin gelişmesiyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek diğer ilave yatırımlar ve ihtiyaçlar da Tekfen Grubu tarafından hayata geçirilecek.

Söz konusu taahhütler arasında en önemlisi, serbest bölge kullanıcılarının enerji maliyetlerini düşürmek için planlanan yatırım. Bölgede faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dış pazarlardaki rekabet gücünü artırabilmek ve daha uygun maliyetli elektrik teminini sağlamak amacıyla 154 kV’lik şalt merkezinin inşasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca serbest bölgeye doğalgaz getirilmesi için de girişimlere başlanmış durumda.

TAYSEB’in daha modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla, ileride oluşacak ihtiyaçlar da düşünülerek idari ve servis binaları, yemekhane, revir, itfaiye binası ve modern otomasyon sistemi yatırımlarının proje ve planlama çalışmalarına başlandı. Mevcut altyapının bakım ve onarımı, peyzaj ve düzenleme çalışmaları, yeni yol ve altyapı çalışmaları da Ticaret Bakanlığı’na sunulan yatırım takvimine göre yapılacak.

TAYSEB’in yıldızı parlıyor

4 milyon 600 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin ve dünyanın en büyük serbest bölgelerinden biri olan TAYSEB, İskenderun Körfezi’nde 5 km uzunluğunda bir sahil şeridi boyunca uzanıyor. Bulunduğu bölgeye yönelik yeni yatırım planları sayesinde TAYSEB’in, gelecek beş yılda küresel ölçekte de adından söz ettiren, kimya ve petrokimya ağırlıklı bir sanayi ve ihracat merkezi olması öngörülüyor.

Halihazırda bölgede kimya sektörü başta olmak üzere çimento, inşaat malzemeleri, tersane, demir-çelik, gıda ve yem sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunuyor. 2017 yılı itibariyle 814 milyon ABD doları ticaret hacmine sahip olan TAYSEB, 2018’in ilk altı ayında ise 624 milyon ABD dolarına ulaştı. 2018 yılı sonunda toplam ticaret hacminin 1,2 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor.