toros samsun limani

Toros Samsun Limanı
Özelleştirme kapsamında 4 Temmuz 2005 tarihinde Toros Tarım tarafından satın alınan Samsun Gübre Sanayi A.Ş. bünyesindeki Samsun Terminali, geniş depolama arazisi, ulusal şebekeye bağlantılı demiryolu hattı ve konumu itibariyle Karadeniz Bölgesi’nin en önemli dökme katı ve sıvı yük limanı olmaya adaydır. Toros Tarım’ın, Ceyhan Terminali ile kazandığı deneyimle 2005 yılının ikinci yarısında işletmeye aldığı Samsun Terminali, o tarihten bu yana üçüncü şahıslara başta kömür olmak üzere dökme katı ve sıvı yük elleçlemesi hizmeti vermektedir.

Toros Samsun Terminali PFSO Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu: Cengiz Boy

Samsun İşletmesi Tehlikeli Madde Rehberi