toros ceyhan limani

Toros Ceyhan Limanı
İskenderun Körfezi’nin kuzey kıyısında, Ceyhan’a yaklaşık 30 km mesafede yer alan Ceyhan Terminali, 1981 yılında, Toros Gübre fabrikası bünyesinde hizmete girmiştir. Terminal, 1984 yılında ilk petrol depolama tanklarının inşa edilmesiyle üçüncü şahıslara transit sıvı yük terminalciliği hizmeti vermeye başlamış, ardından 1990 yılında kuru yük kargolarına yönelik modern tesis yatırımının tamamlanmasıyla Türkiye’nin dökme kuru yük ve genel kargo elleçlemeleri yapan en büyük limanlarından biri haline gelmiştir. Bu iskelelerden elleçlenecek dökme katı yüklerin ve genel kargoların depolanması amacıyla terminal sahası içinde ve dışında çeşitli kapasitelerde açık, kapalı depolar ve antrepolar terminal müşterilerin kullanımına sunulmaktadır.

Terminalin GAP bölgesinin hemen yakınında yer alması, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantısıyla kolay erişilebilir bir noktada olması ve Akdeniz Bölgesi’ndeki en işlek transit geçiş yolu üzerinde bulunması, konum itibariyle lojistik olarak kullanıcılara çok büyük avantaj sağlamaktadır. Terminal, her yıl biraz daha gelişen ve yeni sanayi yatırımlarıyla büyüyen Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB) ile de komşudur. Ceyhan’da ilan edilen “Ceyhan Enerji Bölgesi”, gelecekte Toros Ceyhan Terminali’nin bulunduğu alanı uluslararası ölçekte bir “Enerji Kaynakları Depolama ve Geçiş Bölgesi” haline getirecektir.

Toros Ceyhan Terminali PFSO Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu: Mehmet Pusat

Toros Ceyhan Limanı
Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi