hakkimizda toros terminal

TOROS TERMİNAL

Toros Tarım’ın tarım dışı faaliyetleri arasında terminalcilik, en büyük iş kolunu oluşturmaktadır. 1981 yılında firmanın kendi lojistik ihtiyaçlarına yönelik olarak Ceyhan’da inşa ettiği iskele, uygun coğrafi konumu ve o günkü dış ticaret koşullarına bağlı olarak üçüncü şahıslara da hizmet vermeye başlamış, böylece grup içerisinde yeni bir faaliyet alanı ortaya çıkmıştır.

Toros Ceyhan Terminali, bugün İskenderun Körfezi’nde hizmet veren en büyük iki dökme ve genel kargo limanından biri haline gelmiştir. Bölgenin zamanla bir transit enerji depolama, elleçleme ve geçiş merkezine dönüşmesi, güçlü bir karayolu ve demiryolu altyapısına kavuşması, bölgenin servis hinterlandında kalan bölgelerde ve illerde büyüyen sanayi ve ticari yatırımlar, terminalcilik işkolunun gelecekte daha da büyüyeceği yönünde güçlü bir görünüm yaratmaktadır.

Samsun Gübre Fabrikası ile birlikte 2005 yılında Toros Tarım’a geçen Samsun Terminalinin de eklenmesiyle Toros Tarım, önemli potansiyele sahip olan limancılık sektöründeki varlığını güçlendirmiş ve bu sektördeki en önemli oyunculardan biri olmuştur. Şirket, her iki terminalini de katma değer katacak yeni yatırımlarla geliştirme hedefi doğrultusunda hareket etmektedir.

Torosport Tanıtım Kataloğu