acente hizmetleri

Acente Hizmetleri
Toros Tarım, Ceyhan ve Samsun’daki liman tesislerinde verdiği terminal hizmetlerini, uluslararası standartlara uygun olarak 24 saat kesintisiz çalışma esası ve modern donanımlarla, gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli liman hizmetleriyle de desteklemektedir.

Toros Tarım, iştiraki olan Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla, Ceyhan ve Samsun Terminallerinden yararlanan gemilere acentecilik hizmetleri sunmaktadır. Toros Tarım’ın kendi üretim ve ticari faaliyetlerine yönelik olarak hammadde, mamul gübre ve tahıl taşıyan gemilerin tamamının acentecilik hizmetleri söz konusu şirket tarafından verilmektedir. Üçüncü kişilere ait yükleri taşıyan gemiler de, isteğe bağlı olarak acentelik hizmetlerini Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. üzerinden alabilmektedir.

Acentelik hizmetleri İstanbul’daki merkez ofisin denetimi altında ve İskenderun, Mersin ve Samsun’da yerleşik tali acenteler aracılığıyla yürütülmektedir. Toros Tarım tarafından önceleri sadece Ceyhan Terminali’nde verilen bu hizmet, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan izinle 2006 yılında genişletilerek yeni alınan Samsun Terminali’ni de içine almıştır.

Toros Ceyhan ve Samsun Terminallerinde, yakıt ikmali dışında, gemilerin yanaşma sırasında ve bağlı oldukları süre içinde ihtiyaç duyacakları hizmetlerin tamamı müşterilere sunulmaktadır.