dokme sivi yuk ellecleme

Dökme Sıvı Yük Elleçleme
Torosport Ceyhan, dökme sıvı yüklerde akaryakıt ve petrol ürünlerinden bitkisel yağ ve çeşitli sıvı kimyasallara kadar pek çok sıvı ürün grubunda boşaltma, yükleme ve depolama hizmeti verecek tesis imkanlarına sahiptir.

Terminalde 1.000 m³ ten 20.000 m³’e kadar değişen hacimlerde 26 ayrı tanktan oluşan, toplam 219.679 m³ kapasiteli bir tank çiftliği , tamamıyla akaryakıt ve petrol ürünlerini piyasasının hizmetlerine sunulmaktadır.

Ayrıca bu tankların dışında toplam 22.000 ton kapasiteli iki adet amonyak tankı ve toplamda 15.720 m³ kapasiteli altı adet fosforik asit tankı olmak üzere toplam sekiz adet kimyasal tank bulunmaktadır. Tesiste mevcut olan tüm tanklar, denizyolu ya da karayoluyla gelen dökme sıvı ürünlerin depolanmasına ve yeniden deniz/kara tankerlerine yüklenmesine olanak verecek şekilde konumlandırılmıştır. Tanklar arasında transfer hizmetleri dışında tanklarda karışım(blending) yapma imkanları da mevcuttur. Torosport Ceyhan dökme sıvı yüklerde 40.000 DWT’a kadar tankerlere iskele 1, 2, 6 ve 7’de hizmet verilebilmektedir.

Toros Samsun Terminali’nde ise sıvı kimyasal hammadde ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yaklaşık 40.000 m3 hacminde 3 adet amonyak tankı, toplam 33.928 m3 hacminde 15 adet fosforik asit tankı ve toplam 58.100 m3 hacminde 9 adet sülfürik asit tankı olmak üzere, toplamda 132.028 m3 hacminde 27 adet depolama tankı bulunmaktadır. Tüm tanklar iskele-2’ye boru hatlarıyla bağlıdır.