tusaf buyuk

Toros Terminal TUSAF Organizasyonuna Katıldı
Bu yıl 8-11 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) organizasyonuna Toros Terminal de katıldı.

TUSAF, un sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı altında toplayan ve sürekli gelişim ve çözüm odaklı stratejiler hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yürüten TUSAF; 8 derneği ve 407 üyesini temsil ederek, kamu sektörü kuruluşları, diğer meslek kuruluşları ve sektör paydaşlarıyla işbirliği yapıyor.