hakkimizda sec

SEÇ POLİTİKASI

Sahip olduğu birikim ve uzmanlığı, toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının gereksinimlerini karşılamak için kullanmayı ana ilke olarak benimseyen Toros Terminal, faaliyetlerini çevre koruma bilincine ve insan yaşamına saygılı bir şekilde sürdürür. Şirket, faaliyetlerinin tamamında çalışanları, müşterileri ve içinde bulunduğu toplum için iş güvenliğini, çevresel etkileri ve kalite standartlarını göz önünde bulundurarak hareket eder. Amaç, verimli ve güvenli şekilde sürdürülebilir kalite ve müşteri memnuniyetini yakalamaktır.

Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ), Toros Terminal’de sadece işyeri çalışanlarının değil, yönetimin üstünde titizlikle durduğu ve takip ettiği konulardır. Her zaman alanında öncü ve en iyi olmayı hedef belirlemiş bir kurum olan Toros Terminal, çalışanları için kazasız, güvenli ve sağlıklı ortamlar sağlamayı amaçlar. İşyerinde sıfır kaza prensibini kabul ederken, tüm yaralanmaların, mesleki rahatsızlıkların, güvenlik ve çevre ihlallerinin önlenebilir olduğunu benimser. İş güvenliği yönetimi gereği yasalar ile belirlenmiş gerekli her türlü eğitim, risk analizleri ve acil durum planlarını düzenli olarak gerçekleştirir.

Toros Terminal, yasaların getirdiği yükümlülükleri uygulamanın dışında denizlerin kirlenmemesi, su kaynaklarının ve çevre ekosistemlerinin zarar görmemesi adına faaliyetlerini büyük özenle gerçekleştirir. Toros Terminal’de tüm süreçler her zaman incelenir ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri doğrultusunda iyileştirilir.

  • Toros Ceyhan Terminali ISPS kod belge numarası: 2901121
  • Toros Samsun Terminali ISPS kod belge numarası: 1155157